Let the money flow
  • FI

Kassavirran hallinta on yrityksen toiminnan kokonaisvaltaista ohjaamista

Mitä tahansa yrityksessä tehdäänkin, lopullinen kohde vaikutuksille on yrityksen kassavirta. Tämä
on yksinkertaista, mutta sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi näin. Tästä johdetulla analogialla
voimme hieman oikaisten sanoa, että yritystoiminnan ohjaaminen käytännössä ohjaa kassavirtaa.
Siksi me puhummekin omien ratkaisujemme kohdallan kassavirtajärjestelmästä.
Mitä eroa sitten on perinteisellä vähittäiskauppiaan kassajärjestelmällä ja tuottamallamme
kassavirtajärjestelmällä. Ero on ratkaisujen laajuudessa ja vaikutusalueessa. Koska kassavirtaan
vaikuttavat yrityksen kaikki toiminnot, kassavirtajärjestelmällä pyritään ohjaamaan kaikkia näitä
toimia.
Myyminen ja ostaminen toiminnan ohjaamisen kannalta edellyttävät yritystoiminnan
peruselementtien laadukasta hallintaa. Näitä peruselementtejä edustavat mm. tuote- ja
asiakastiedot. Mitä monipuolisemmin pystyt peruselementtejä käsittelemään, sitä
monimuotoisemmin ja tehokkaammin kykenet myös ostamaan ja myymään. Voidaankin sanoa,
että taustatoiminnoilla on kassavirran ohjaamisessa yhtä tärkeä rooli kuin suoraan kassavirtaan
tapahtumia tuottavilla sovelluksilla.
Raportoinnin rooli toiminnan seurannassa ja tulevaisuuden suunnittelussa on elintärkeä.
Raportointi pystyy kuitenkin tuottamaan vain sellaista tietoa, jota kassavirtaa ohjaava järjestelmä
osaa käsitellä. Olemme jälleen rikkaan tiedon tarpeen äärellä. Yksittäisten tietokokonaisuuksien
kattavuus ja operatiivisten toimintojen monipuolisuus ratkaisee minkätasoisella laadulla
kassavirtaa tarkastellaan ja ohjataan.
Suurin osa markkinoilla tarjolla olevista kassajärjestelmistä toimii ohuen tiedon varassa. Monta
kertaa jopa puutteellisen logiikan päällä, kun ajatellaan yrityksen toimintoketjujen ohjaamista.
Keveys ja helppokäyttöisyys ovat vaarallisia hyveitä, jos ne lunastetaan ymmärryksen puutteella.
Pientäkin yritystä on hyvä ohjata ammattilaisen keinoin ja välinein.
Ohjataan siis kassavirtaa, siihen kytkeytyy yrityksen kaikki toiminta – ja kaikki toiminta vaikuttaa
kassavirtaan.

Ota yhteyttä

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

Haluan lisätietoa monikanavaisen kaupan ratkaisuistaHaluan lisätietoa verkkokaupparatkaisuistaHaluan lisätietoa liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksistaMuu asia